سنگ ساختمانی در دکوراسیون داخلی ساختمان

سنگ ساختمانی در دکوراسیون داخلی ساختمان

در یک خانه که با المان‌های درخشنده سفید، شیشه ای و استیل شخصیت یافته است که تمامی این المان‌ها بسیار مدرن هستند، یک نا تجانسی قدیمی در مرکز خانه، یک دیوار ساختاری که مماس با راه پله‌ها ساخته شده است، ظاهر بسیار مخوفی ایجاد نموده و دستان را همانند چشمان دعوت به جستجو و کنکاش می‌کند.
سنگ‌های طبیعی به سختی استخراج شده در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و با یک بتون مدرن به هم متصل شده اند تا استحکام آن‌ها بالاتر برود، نتیجه این کار یک شبیه سازی مناسب از دوران باستان است که تصویر آن در این دیوار نمایان شده است و خاطره دیوار‌های یک صومعه، استحکامات شهری و یا یک خانه شخصی در قرون گذشته را زنده می‌سازد.
سنگ هایی که در این دیوار مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت خیلی زیادی با دیگر مصالح استفاده شده در طراحی دکوراسیون متفاوت هستند، و این کنتراست توجه همه را به خود جلب می‌کند و یک حس قدرت و استحکام که در شومنیه‌های خانه‌های کوهستانی وجود دارد را با خود به طراحی مدرن القاء می‌کند.


ارسال نظر
تماس بگیرید