سنگ تراورتن حاجی آباد موج دار

سنگ تراورتن جاجی آباد موج دار دیگر سورتی است که تولید می‌شود و این سورت دارای موج هایی کرم و روشن و تیره است که این ترکیب رنگ به آن زیبایی خاصی بخشیده است. تراورتن موج دار حاجی اباد بیشتر به صورت یکدست مورد استفاده قرار گرفته و در نمای بیرون ساختمان و حتی در محوطه‌های داخلی و سالن مکان هایی چون اماکن عموم و دانشگاه‌ها مشاهده شده است که مورد استفاده قرار گرفته و دارای زیبایی خاصی شده است. قیمت تراورتن حاجی اباد موجدار از بازه قیمتی پاینتری در حال حاضر نسبت به سورت بی موج آن دارا می‌باشد.

سنگ تراورتن موج دار حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد موج دار


تماس بگیرید